De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) kort door de bocht…

Back to Berichten

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) kort door de bocht…

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in het leven geroepen door de overheid om het verschil tussen medewerkers met een vaste en een flexibele aanstelling te verkleinen. De invoering per 1 januari 2020 heeft nogal wat consequenties voor flexkrachten (op elk niveau) en ondernemingen. Wil je weten of en wat de belangrijkste gevolgen zijn voor jou?

Hier lees je de hoofdlijnen van de WAB.

Heb je toch nog vragen, dan weet je ons te vinden via de gebruikelijke kanalen.

 

English: The Balanced Labour Market Act (BLMA) in short

The Dutch abbreviation for BLMA is WAB. This act has been implemented as per the 1st of January 2020 to make it more attractive for employers to hire employees on a permanent basis by reducing the gap between permanent contracts and flexible employment. The implementation has a number of consequences for temporary workers (on each level) and employers. Do you want to know what the most important implications are for you?

Here you can find the most important information of the BLMA.

If you have any questions after reading it, then you know how and where to find us.

Back to Berichten